Skip to main content

Welkom

Themagroep Duurzaamheid 1 september

Op donderdagochtend 1 september vond de 1e fysieke bijeenkomst plaats van de themagroep Duurzaamheid PGM Open. Vanuit de groep van 18 programmamanagers die zich voor de themagroep hadden aangemeld, waren uiteindelijk 10 programmamanagers gastvrij ontvangen door de programmamanager van 's Heerenloo in hun hoofdkantoor in Amersfoort. Een mooie diverse groep programmamanagers die vanuit een aantal gemeenten, waterschap, Prorail en diverse maatschappelijke instellingen bij elkaar waren om te brainstormen over de gedachtes en voorkeuren omtrent de invulling van de Themagroep.

Na een voorstelrondje, gaven Jan Peter Niezink en Anne Westhoff een korte presentatie over hun programma van respectievelijk 's Heerenloo en de gemeente Veenendaal, hun aanpak en verantwoordelijkheden daarbij en een aantal dilemma's die werden ervaren. Het waren interactieve presentaties waarbij verschillen naar voren kwamen tussen type duurzame programma's (Bedoeld voor interne organisatie of voor inwoners? Betreft het energietransitie, circulariteit, klimaatadapatie, gezond leven of allemaal?) en waarin de aanpak daarin met diverse dilemma's werd herkend en andere dilemma's door de aanwezigen werden gedeeld.

In de afsluitende brainstorm kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Is er voldoende overlap in type programma's en mogelijkheden om door het kijkje in elkaars keuken wat te delen en te leren?
  • Is de voorkeur daarbij om het meer over de inhoud van de programma's te hebben (energie, circulariteit, klimaatadapatie) of gaat het meer over het programma-managen (organisatie, sturing, monitoring) van dit type programma's?
  • Is er daarbij behoefte aan fysieke bijeenkomsten of kan dit ook digitaal?

Conclusie was unaniem 😊 dat we graag een paar keer per jaar fysiek zouden willen samenkomen (ochtend of middagdeel), bij een roulerend gast-programmamanager, op een beetje een centraal gelegen plek. Daarbij was de voorkeur voor 1 of 2 presentaties van programmamanagers (of gastsprekers) per bijeenkomst aan de hand van een programmamanagement-thema. En dat daarbij dan vanzelf de inhoud van het programma naar voren zou komen. Specifiek voor het vormen of uitwerken van duurzaamheidsprogramma's bestaan al diverse landelijke of provinciale kennisnetwerken en bijeenkomsten, dus daar ligt voor deze PGM Open bijeenkomsten niet de nadruk op.

Het thema voor de eerstkomende bijeenkomst op 24 november is gekozen: effectmonitoring en rapportages, en de verschillen daarin bij specifieke duurzaamheidsprogramma's. Meld je hier aan voor deze bijeenkomst

Monitoring van CO2 is eenduidiger dan monitoring / meten van circulariteit. Hoe pakken verschillende programmamanagers dit aan? Waar lopen ze tegenaan? Dilemma's?

Als thema's voor de bijeenkomsten voor 2023 werden genoemd:

  • ervaringen met en dilemma's bij verschillende veranderstrategieën bij de verschillende duurzaamheidsprogramma's,
  • ervaringen met en dilemma's bij verschillende sturingsprincipes binnen een programma (en de verschillen daarbij tussen het verduurzamen van eigen organisatie en vanuit de overheid het verduurzamen bij inwoners) en
  • hoe het creëren van draagvlak aan te pakken binnen je duurzaamheidsprogramma en dilemma's daarbij.