Skip to main content

Privacyverklaring

Uiteraard vinden we het belangrijk om netjes met je gegevens en privacy om te gaan. Je leest er meer over in onze privacyverklaring.

Versie van 2 mei 2019.

Bedankt voor je bezoek aan de website van PGM Open!

We vinden het leuk als je via deze website op de hoogte blijft van onze PGM Open activiteiten en/of contact met ons opneemt om nader kennis te maken en te verkennen of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Bij dit alles laat je wel online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Wij zijn vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze verklaring dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dicht bij wat wij belangrijk vinden en bij wat wij willen uitstralen met deze website.

We behandelen je gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol

Uiteraard. Als je via mail of andere manieren contact met ons opneemt, gebruiken we je gegevens om contact te onderhouden. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox vanzelfsprekend niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Als je onze PGM Open nieuwsbrief ontvangt, wordt je e-mailadres door ons bewaard om je die te kunnen sturen. Als je alleen onze website bezoekt worden je IP-adres (het adres vanaf waar je de website hebt bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verzameld. Indien je besluit om je als bezoeker in te schrijven voor een activiteit zullen we om een aantal aanvullende gegevens vragen, zoals de organisatie waar je werkt, een adres en betalingsgegevens.

Waarom vragen we die gegevens op?

We gebruiken je gegevens om contact op te nemen en te onderhouden, om onze activiteiten te kunnen organiseren/uitvoeren en om je te informeren over relevante, aan het PGM Open gerelateerde zaken, waaronder het toesturen van onze nieuwsbrief (dat laatste doen we af en toe en je kunt je makkelijk uitschrijven). De informatie die je deelt, slaan we zorgvuldig op. Je gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, of voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • evenementenbureau, vanwege de verwerking van betalingen en het verzorgen van de tickets en toegang voor het event of andere activiteiten
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

Met deze ‘verwerkers’ hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten of zijn deze in de maak.

Persoonsgegevens kunnen buiten de EER – de Europese Economische Ruimte – worden verwerkt. Meer in het bijzonder in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen door de betreffende partij, in het bijzonder Dropbox, MailChimp en Microsoft. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Links op de website – hun verantwoordelijkheid

Op de website zijn verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden veilig online opgeslagen, onze computers en die van onze verwerkers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat ze op deze website worden bewaard voor de duur dat je geregistreerd ben. Als je je registratie verwijdert, worden je gegevens ook verwijderd.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem dan vooral contact met ons op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

We updaten deze verklaring als het nodig is

Mogelijk hebben we niet aan alles gedacht of veranderen er dingen in de tussentijd. Daarom kunnen we deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Nieuwe versies publiceren we hier.

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dank voor het lezen!

Hartelijke groeten,

Het team van PGM Open