Skip to main content

Welkom

Themagroep Duurzaamheid 24 november

Op donderdag 24 november is de themagroep Duurzaamheid van PGM Open voor een tweede keer bij elkaar gekomen, dit keer op de Universiteit Utrecht. Hierbij zijn programmamanagers en een aantal programma secretarissen aanwezig geweest om kennis uit te wisselen over Effectmonitoring en rapportages. In totaal waren 13 personen aanwezig van 12 verschillende organisaties.

Tijdens deze bijeenkomst is de inhoud van het programma geleverd door de gemeente Nissewaard. Zij zijn in 2019 gestart met een programma Duurzaamheid. De programma manager, Saskia van Weeren, heeft ons meegenomen in hoe zij het programma hebben opgebouwd, met strategische en operationele doelen op thema's als energie, warmte, klimaatbestendigheid en circulariteit. Ook heeft zij iets toegelicht over hoe belangrijk een goede veranderstrategie is, die past bij je organisatie, en die ervoor zorgt dat duurzaamheid geborgd kan worden in de organisatie. Tot slot heeft ze laten zien hoe de programma organisatie is opgebouwd.

Programma secretaris, Paul Lafort, heeft ons vervolgens meegenomen in hoe het proces van monitoring verloopt en welke lessen zij hebben geleerd in dit proces. THEFD wordt gebruikt als methode om te sturen op het programma. Er wordt o.a. gewerkt met inspanningssheets en borgingsvoorstellen om te sturen op benodigde capaciteit van de organisatie, budget en resultaten. Het programma gebruikt voortgangsrapportages en effectmetingsrapportages om te rapporteren over voortgang. Hierbij haken zij aan op de bestuurlijke cyclus van de gemeente voor het verkrijgen van de juiste financiële middelen.

Een volgende bijeenkomst van de themagroep Duurzaamheid is op donderdagmiddag 30 maart waarbij het volgende thema wordt behandeld: Gedragsverandering binnen de organisatie. Binnenkort kun je, je voor deze bijeenkomst aanmelden op de website van PGM Open.