Skip to main content

Programma PGM Open Event 2020

Hieronder vind je de programmaonderdelen van het PGM Open Event 2020. Nog even nagenieten van de workshops waar je zelf bij was én gelijk opzoeken hoe 'die ene spreker' ook alweer heette. Binnenkort vind je hier ook zoveel mogelijk van de presentaties en andere materialen terug die tijdens de workshops zijn vertoond.

Tijdschema PGM Open Event 2020

11:30-12:15 Start met lunch
12:15-13:00 Eerste ronde workshops
13:15-14:30 Keynotes Victor Lamme & Mohamed el Mokaddem
15:00-16:00 Tweede ronde workshops
16:30-17:30 Derde ronde workshops
17:45-18:15 Endnote
18:15-19:30 Diner

 

sbo logo

Het programma van dit jaar wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Politie Amsterdam vredeseenheid Maurits Jan
Lessen uit de praktijk van de Vredeseenheid van de Politie Amsterdam
Ronde 2
Locatie: 62 Magazijn

In deze workshop neemt Ruben Sprong je mee in de wereld van de Vredeseenheid van de Politie Amsterdam. Deze eenheid wordt ingeschakeld bij situaties waarin een risico op escalatie wordt ingeschat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan demonstraties en tegendemonstraties. De Vredeseenheid bestaat uit een groep agenten die specifiek zijn getraind in het de-escaleren van dergelijke spannende en risicovolle situaties. Op welke manier worden de mensen in deze speciale eenheid opgeleid en welke vaardigheden wordt hen aangeleerd? We bespreken een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden om vervolgens de lessen en ervaringen vanuit de praktijk van deze eenheid door te vertalen naar het werk van programmamanagers. De inleiding en dialoog worden begeleid door Ruben Sprong (plv. Hoofd Communicatie Politie Amsterdam) en Maurits Jan Vink (TwynstraGudde).

Alzira Schaap Pieter Ree Eventwijzer
De kracht van events binnen programma's
Ronde 1
Locatie: 21 Jutekelder

Events worden nog vaak als een ‘stukje communicatie’ beschouwd en als duur feestje. Het valt niet mee om als programmamanager de handen op elkaar te krijgen voor evenementen en deze zó te ontwerpen dat ze een spoor trekken in het bereiken van programmadoelen. Maar het kan wel en het levert veel op. Events kunnen je programma nieuwe energie geven, creëren momentum, brengen reuring en de nodige spanning of juist ontspanning in je programma. Pieter van Ree en Alzira Schaap (Royal Haskoning DHV) vertellen hoe je een inspirerend event (congres, themajaar, festival, excursie e.d.) ontwikkelt dat meer is dan een feestje. Een event voor een programma waar je trots op mag zijn en dat alle deelnemers weer nieuwe energie geeft om obstakels en spanningen te overwinnen. Deze interactieve workshop is voor iedereen die events gaat gebruiken als katalysator voor transities en vandaag de eerste stappen wil zetten. Deelnemers krijgen het boekje Eventwijzer uitgereikt.

Greendeal Zeevaart Edwin Lokkerbol
Green deal: alle hens aan dek of toekomstmuziek?
Ronde 3
Locatie: 24 Meelzolder

De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens geeft invulling aan het regeerakkoord van 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zee- en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is. Duurzamere vaart, hoe regelen we dat eigenlijk? Hoe krijgen we alle partijen aan boord als intenties niet juridisch afdwingbaar zijn en we te maken hebben met politiek opportunistisch gestelde doelstellingen voor 2050, terwijl partijen bezig zijn met overleven? Alle stakeholders zijn nodig en het creëren van een omgeving waarin elke partij de nodige inzet levert is een spannende zoektocht. Edwin Lokkerbol (directeur Vereniging van Waterbouwers) vertelt meer over de Green Deal en wil met jou in gesprek over de spanningen, dilemma’s en passende interventies.

Paradoxen Karin Derksen Bob Houtkamp
Om leren gaan met paradoxen in programma's
Ronde 2
Locatie: 60 Garage

Als programmamanager heb je veel te maken met paradoxen. Wil je worden herkend en erkend in tijden dat de spanning oploopt, dan is het goed daarmee om kunnen gaan cruciaal. Richt je je bijvoorbeeld op het resultaat of op het proces? Goed omgaan met paradoxen vinden de meeste programmamanagers moeilijk, dat past ook niet zo bij onze Westerse cultuur. Karin Derksen (zelfstandig adviseur) en Bob Houtkamp (Provincie Zuid-Holland en Organiseren met aandacht) vertellen je over paradoxen en voorbeelden uit hun eigen praktijk. Je loopt de workshop uit met nieuwe inzichten in de paradoxen in jouw programma en handvatten om die te hanteren.

Endnote Jan Reinder
Endnote: professioneel illusionist Jan Reinder
Locatie: 23 Perserij

Jan Reinder is professioneel keynote spreker, illusionist, mentalist en creatief denker. Hij verdiept zich continu in denkprocessen en creativiteit. Als endnote van PGM Open Event 2020 zal Jan ons inspireren en motiveren zoals hij dat al meer dan 15 jaar over de hele wereld doet met zijn Magic Minded shows, workshops en trainingen. Vanuit zijn perspectief als professioneel illusionist geeft hij zijn visie op het creëren van spanning en hoe je spanning kunt gebruiken om je eigen doelen te bereiken. Hij verwondert, zet je aan het denken en doet je versteld staan!

Bekijk alvast deze video om in de stemming te komen.

Mindfulness Barbara Veldhoven
Mindfulness: kalmte, focus en veerkracht in het midden van alle hectiek
Ronde 1
Locatie: 27 Havenmeester

Wereldwijd wordt mindfulnesstraining in toenemende mate ingezet. Het is een op wetenschappelijke evidentie gebaseerd trainingsprogramma om meer balans, aandacht en veerkracht bij stress te ontwikkelen. Bovendien blijkt mindfulness bij te dragen aan emotionele intelligentie, gezonde relaties -thuis en op het werk- en ondersteunt het authentiek (persoonlijk) leiderschap. In deze korte workshop maak je onder begeleiding van Barbara Doeleman kennis met de basisbeginselen van mindfulness en krijg je inzicht in de werkingsmechanismen achter mindfulness die bijvoorbeeld leiden tot blijvende veranderingen in de hersenen. Een mooie kans om te verkennen of mindfulness iets voor jou of je organisatie zou kunnen betekenen.

Robuust
Spanningen zichtbaar en bespreekbaar maken met actieleren
Ronde 1
Locatie: 26 Douchelokaal

Actieleren houdt in dat je leert door experimenteren en reflecteren in plaats van dat je pas aan de slag gaat nadat de plannen van eisen en het programmaplan opgesteld zijn. Met de keuze voor deze veranderaanpak creëer je bewust spanning in de praktijk. Die spanning wordt zichtbaar en bespreekbaar. Susanne Smits, Jolande van Meer en Sandra Adamini (allen werkzaam bij Robuust) hebben veel ervaring met de begeleiding van partijen die in een samenwerking aan de slag zijn met actieleren. Aan de hand van casussen van deelnemers ervaar je wat reflectie en samen leren oplevert en delen zij hun ervaringen met jou.

Frank Verborg Mug Olifant
Maak van je mug een olifant
Ronde 1
Locatie: 25 Postkamer

Als pijnvermijders hebben wij allemaal de neiging spanningen uit de weg te gaan. Daarom negeren we vaak de lichte onlustgevoelens die zich in slechts in een split-second aan ons voordoen (‘Het zal zo’n vaart niet lopen'). En zijn we blind voor de subtiele signalen die niet passen in ons wereldbeeld (‘Zo doen dokters niet’). Hier aandacht aan geven, bezorgt ons namelijk het vervelende gevoel dat we niet in control zijn. Maar die signalen betekenen wel iets. Die signalen negeren betekent vaak dat we achteraf van een koude kermis thuis komen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we iets leren van de kleine signalen die we ‘ergens wel voelen’? Hoe kunnen we ons meer openstellen voor ons eigen slimme onbewuste? Frank Verborg helpt je jouw eigen ervaringen te onderzoeken: waar had je achteraf alerter moeten zijn (en veel schade kunnen voorkomen)? Aan welke gevoelens moet je meer aandacht geven (zodat je minder verrast wordt)? Kortom, hoe leer je om van jouw mug een olifant te maken?

Systeemopstellingen met Rob Bonte
Ervaar de kracht van de organisatie-opstelling
Ronde 2
Locatie: 25 Postkamer

Een programma-organisatie kun je zien als een dynamisch systeem. Spanning kan worden veroorzaakt of beleefd door bijvoorbeeld een onbalans in ‘geven en nemen’ of doordat deelnemers zich niet erkend voelen en daardoor moeite hebben om hun plek in het systeem in te nemen. Door je vraagstuk in een organisatie-opstelling in te brengen krijg je inzicht in ‘dat wat er is’. Ook kun je ‘testen’ wat de invloed is van de positie van elementen op de dynamiek en daarmee op de spanning in het programma. Je kunt aan de workshop deelnemen door een vraagstuk in te brengen, door als representant op te treden of door te observeren. Onder begeleiding van Rob Bonte (Royal Haskoning DHV) zul je veel leerervaringen én ervaringen opdoen.

Topprestaties leveren onder hoge druk
Topprestaties leveren onder hoge druk met sportpsycholoog Rico Schuijers
Ronde 2
Locatie: 21 Jutekelder

Om onder druk je werk als programmamanager goed uit te voeren, vertrouw je als eerst op je vakmanschap. Maar dat is vaak niet genoeg. Je motivatie, concentratie, zelfvertrouwen en de heersende spanning hebben een grote invloed op hoe je handelt. Rico Schuijers (ProTask) is o.a. sportpsycholoog en heeft als 'prestatiemanager mentaal' bij NOC*NSF gewerkt. In een interactieve workshop neemt hij je mee in zijn ervaring met hoogrisico beroepen (topsporters, politie en defensie). In de sessie hoor en ervaar je hoe jij als programmamanager met spanning om kan gaan.

Succes & crisis. Hoe blijf je als PGMer effectief
Succes & crisis: hoe blijf je als programmamanager in een crisis effectief?
Ronde 1
Locatie: 60 Garage

Ook de meest succesvolle programmamanagers worden geconfronteerd met crisis. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de governance, een wisseling in opdrachtgeverschap of het verlies van draagvlak. Dan raakt het vrijwel altijd ook de programmamanager zelf, als persoon. Hoe die situaties te herkennen en het ontwikkelen van handelingsalternatieven is voor elke programmamanager een ‘license tot operate’. In deze sessie deelt Fokke Aukema zijn eigen ervaring en leerpunten rond programma’s binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Politieacademie en de Stichting Lezen en Schrijven. Een interactieve bijeenkomst waarin onderwerpen moed, macht en integriteit centraal staan.

Effectieve veranderingen Anjo Travaille
Effectieve veranderingen dankzij slimme keuzearchitectuur
Ronde 3
Locatie: 21 Jutekelder

Programma’s richten zich op het realiseren van (maatschappelijke) veranderingen. Dit gaat veelal gepaard met de nodige spanning en weerstand, juist omdat bepaalde gedragsverandering nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Waarom lukt de ene verandering wel en de andere niet (zo makkelijk)? De oorzaak ligt in de werking van onze hersenen en de logica van ons gedrag. Hier liggen ook de oplossingen voor duurzame beïnvloeding van gedrag in complexe omgevingen waar je als programmamanager mee te maken hebt. Anjo Travaille (adviseur/trainer Bovenkamers) laat zien hoe mensen keuzes maken en hoe je die keuzes als programmamanager effectief kunt beïnvloeden om een verandering teweeg te brengen. Tijdens de workshop ga je aan de slag met een handig werkblad waarmee je een analyse maakt welke maatregelen jou kunnen helpen bij de gedragsbeïnvloeding binnen je eigen programma. Mogelijk gemaakt door Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO).

Programma Luchtvaart: Grote projecten en grote belangen
Programma Luchtvaart: grote projecten en grote belangen
Ronde 3
Locatie: 60 Garage

Het programma Luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omvat een aantal grote, in het oog springende projecten, zoals Lelystad Airport en Luchtruimherziening. Bij deze projecten brengen zowel de omgevingsinvloeden, politieke belangen en het werken in een beleidsomgeving op allerlei wijzen spanning met zich mee en wordt hierdoor het programmatisch werken beïnvloed. Wat doen deze spanningen met de aanpak en werkwijze in de programmaorganisatie? Hoe werkt deze spanning in het team? Theo Zandstra (Hoofd PMO Luchtvaart bij Min. I&W) en Fianne Lindenaar (Partner Risicomanagement bij Twynstra Gudde) gaan graag in gesprek met mensen die bovenstaande herkennen, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Verantwoorden is vaak spannend. Hoe kan het anders?
Verantwoorden is vaak spannend. Hoe kan het anders?
Ronde 3
Locatie: 62 Magazijn

Met een programma ga je met allerlei betrokkenen een verantwoordelijkheid aan voor een complexe opgave. Over die verantwoordelijkheid zul je ook regelmatig verantwoording moeten afleggen, bijvoorbeeld richting het opdrachtgevend systeem. Dat kan best spannend zijn, zeker als de druk er flink op staat, als niet alles is gelukt of als het flink anders lijkt te gaan dan bedacht. Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants vertelt over Rijker Verantwoorden: een praktische aanpak die programmamanagers helpt om andere vormen van verantwoording te kiezen. Vormen die de spanning die verantwoording van nature oproept voorkomen en beperken, en die passen bij zowel de lange termijn focus van het programma als de korte termijn focus van veelal de opdrachtgever en de omgeving.

Tussen Stromen en Stollen; spanning in de aanpak
Tussen stromen en stollen: spanning in de aanpak van een programma
Ronde 2
Locatie: 26 Douchelokaal

Het programma Vitale Vakantieparken Veluwe is erop gericht een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te maken werken 11 gemeenten en de provincie Gelderland samen met recreatieondernemers en vele andere betrokkenen aan Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid. Een spannende reis die in 2013 begon waarbij het succes van dit regionale programma heeft geleid tot meerdere VVP-programma’s in Nederland én een Nationale Actieagenda waar Minister Ollongren zich aan heeft verbonden. Rob van den Hazel (programmamanager) vertelt samen met Helmuth Stoop (TwynstraGudde) over de spanning tussen ‘experimenteren om te leren’ én ‘consolideren binnen een ambtelijke context’. En de spanning in de rolinvulling als programmamanager tussen ‘rebellenleider en rustgever’.

Wat doet spanning met jouw gedrag?
Wat doet spanning met jouw gedrag?
Ronde 3
Locatie: 25 Postkamer

Dezelfde spannende situatie roept vaak hele andere reacties op bij jou dan bij jouw collega’s en samenwerkingspartners. Dat heeft alles te maken met hoe jijzelf in ‘elkaar zit’ of bent ‘geprogrammeerd’. Marthe van de Molen (Meauve Advies) en Edgar Keukenmeester (programmamanager VWS/I&W) zijn beide (ervarings-)deskundige in het toepassen van ‘My Motivation Insights’ bij programmateams in verschillende organisaties. In deze workshop gaan ze samen met jou op zoek naar de drijfveren die voor jou belangrijk zijn en hoe jouw gedrag hierdoor wordt beïnvloed als je onder spanning komt te staan. Breng je eigen ervaringen in en kom erachter hoe je voortaan beter met zo’n spanning om zou kunnen gaan.

Opgavegericht teamleren klein

Spanning tussen leren en realiseren: opgavegericht teamleren in programma’s
Ronde 2
Locatie: 61 Silo

Programma’s zijn complexe opgaven waarin de nadruk doorgaans ligt op het realiseren van inspanningen en doelen. Vaak weet je van tevoren nog niet wat je daarbij allemaal gaat tegenkomen. Er zijn meer vragen dan (eenduidige) antwoorden en dat vraagt om een lerende benadering: gaandeweg steeds meer beeld krijgen van de opgave en steeds beter worden in de aanpak. Het is dus zaak om dat leren goed vorm te geven. Maar leren en realiseren zijn geen natuurlijke twee-eenheid, sterker nog, die staan op spanning met elkaar. Het vraagt soms om te vertragen, terwijl je eigenlijk wilt versnellen. Hoe combineer je ze nu goed? In deze sessie laten Manon Ruijters en Björn Prevaas je onder meer kennismaken met het gedachtegoed van opgavegericht teamleren.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nieuwe Hollandse Waterlinie: als het water je aan de lippen staat
Ronde 1
Locatie: 24 Meelzolder

Sinds 2012 is door vier provincies gewerkt en geïnvesteerd om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op te knappen en de bijzondere erfgoedstructuur zichtbaar te maken. Niets leek het nominatiedossier voor het Wereld Erfgoed in de weg te staan. Tot in 2018 de ‘wereld’ veranderde; de groeiambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en energie binnen de provincie Utrecht zetten alles op scherp. Na jarenlange voorbereiding ontstond twijfel aan het commitment van de provincie Utrecht op dit dossier. Dit leidde tot de nodige spanningen onder andere in de samenwerking tussen de provinciale besturen. Maryann Glorie (programmamanager NHW bij de provincie Utrecht), vertelt wat er toen gebeurde en over de dilemma’s waarmee zij werd geconfronteerd.

Ervaar de spanning escaperoom klimaatadaptatie
Ervaar zelf de spanning in de escaperoom Klimaatadaptatie
Ronde 3
Locatie: 61 Silo

Met je team strijd je om te komen tot het uitvoeringsprogramma Klimaatadapatie en binnen de tijd te ontsnappen! Maar… je hebt te maken met 2 buurgemeenten. Concurrentie of samenwerkingspartners? Pim Meijer en Susan Arts (TwynstraGudde) zijn deskundig in het inzetten van escaperooms in de nabootsing van maatschappelijke opgaven. Ervaar in deze workshop zelf wat samenwerkingsspanning doet met jou en je team. En vergeet niet dat de tijd tikt!

Ontvlechten IT ProRail en NS onder tijdsdruk
Ontvlechten IT ProRail en NS onder tijdsdruk
Ronde: 3
Locatie: 26 Douchelokaal

Henk Bothof (directeur ICT bij ProRail), Hessel Dikkers (CIO bij NS) en Niels van Loon (onafhankelijk toezichthouder) nemen je mee in een langdurig traject van ontvlechten van IT, vernieuwen van gezamenlijke end-of-life systemen, waarin drie programma's onder tijdsdruk samen moesten komen. Eén veranderstrategie, twee organisaties, drie programma's. Een gezamenlijk doel dat niet altijd het beste was voor één van beide organisaties of één van de programma's. Hoe doe je dat nou in de besturing samen, zeker als de spanning oploopt?

Escaperoom als spanningsmeter

Escaperoom als spanningsmeter
Ronde 2
Locatie: 24 Meelzolder

Binnen teams kunnen spanningen ontstaan, vooral in programmateams waar verschillende mensen vanuit verschillende organisaties samenwerken binnen een programma. Daar ontstaat druk op de medewerkers vanuit de eigen organisatie en vanuit de programmaorganisatie. Meike Kool en Rozemarijn Doornewaard (beide van RoyalHaskoning DHV) ontwikkelde deze escape room waarin je zelf ervaart wat tijdsdruk met jou doet en met het team. Patronen in communicatie en samenwerkingsgedrag worden blootgelegd, waar achteraf met de groep op wordt gereflecteerd. Wat leer je over jezelf, wat leer je over de teamdynamiek onder druk? Hoe en wanneer kun jij een serious game als een ‘escape room’ voor je eigen programmateam inzetten om wellicht spanningen te voorkomen dan wel te beslechten?

Spanningen in publiek-private samenwerkingen

Spanningen in publiek-private samenwerkingen
Ronde 1
Locatie: 62 Magazijn 

In de huidige netwerksamenleving komen steeds meer programma's tot stand in co-creatie met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (PPS). Hoe zorg je voor de juiste goverance en wat betekent dit voor rollen, taken en onderlinge verhoudingen? Hoe zorg je ervoor dat samenwerking gelijkwaardig blijft of moet je dit juist niet willen? Samen met Marja Pelzer (Regiodeal Den Haag Zuid-West) en Inge Luttikhuizen (Programmamanager Schuldenlab 070) van de Gemeente Den Haag ga je in een interactieve spelvorm over dergelijke vragen in dialoog.

Open dialoog: als stoppen een optie wordt

Open dialoog: als stoppen een optie wordt
Ronde 3
Locatie: 23 Perserij

Je begint aan een programma met motivatie, enthousiasme en realiteitszin. Je weet dat het moeilijk wordt, anders was er geen programma nodig. Maar wat als de spanning om te snijden is? Als grote thema’s zoals integriteit en geloofwaardigheid worden aangetast van zowel de organisatie, het programma, als van jou zelf? Soms wordt de druk te groot en moet je er een streep onder zetten. Drie ervaren programmamanagers die dit hebben meegemaakt gaan in dialoog over hun overwegingen, hun twijfels, hun strategie en wat er met je gebeurt.

Reflectie dialoog met wetenschap én praktijk

Reflectieve dialoog met wetenschappers én praktijk
Ronde 2
Locatie: 23 Perserij 

Wat is de rol van spanning in programma’s, hoe ga je hier als programmamanager mee om en hoe ontwikkel je je als programmamanager onder druk? Zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk hebben we niet de ultieme antwoorden op deze vragen, maar als we samen in dialoog zoeken kunnen we een heel eind komen om onze blik te verbreden en verscherpen. Denk, luister en praat mee over deze thema’s met gesprekspartners vanuit de wetenschap en praktijk. Liselore Havermans doet actieonderzoek naar project- en programmamanagement en gaat tijdens het event in gesprek met collega-onderzoekers en programmamanagers uit bedrijfsleven en overheid. Haar tafelgasten zijn Patricia Attevelt (Global Program Manager bij ING),  Jesse Segers (Decaan van SIOO & Associate Professor aan de University of Exeter) en Gerard Scheffrahn (Programmadirecteur Metro en Tram Amsterdam en v.m. Directeur uitvoering Noord-Zuidlijn).

Keynote: Mohamed el Mokaddem

Keynote: Mohamed el Mokaddem
Locatie: 23 Perserij

Mohamed el Mokaddem is programma-directeur van het Werkoffensief +500 in Den Haag. Hij neemt ons mee in de opgave waarvoor het programma staat gesteld om jaarlijks 500 Haagse inwoners extra uit de bijstand te halen en een baan te bezorgen, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar. Het programma vraagt een flinke inzet van stad en regio, met allerlei spanningen op ambtelijk en bestuurlijk niveau en in de samenwerking met werkgevers. Met zijn ervaring als voormalig wethouder van Gemeente Westland (opdrachtgever) en nu als opdrachtnemer, geeft Mohamed ons een buitengewoon inkijkje in de spanningen die hij zelf ervaart en heeft ervaren in zijn rol en hoe hij daarmee omgaat.

Keynote: Victor Lamme
Keynote: Victor Lamme
Locatie: 23 Perserij

Victor Lamme is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de UvA, expert op het gebied van perceptie en bewustzijn, auteur van o.a. het boek ‘De vrije wil bestaat niet’ en partner in Europa’s eerste neuromarketing onderzoeks- en adviesbureau Neurensics. Hij is een graag geziene gast bij tv-programma’s zoals Pauw en Jinek. Hij neemt ons mee in wat er met het brein gebeurt bij spanning en hoe zich dit uit in het gedrag dat we vertonen. Hoe is het brein te sturen en hoe kan jij als programmamanager daarop inspelen, ook in tijden van spanning? 

Workshop: Regionale Energiestrategiën, worstelen of wennen?
Regionale Energiestrategiën, worstelen of wennen?
Ronde 1
Locatie: 23 Perserij

René Idema (Royal HaskoningDHV en projectleider RES West-Brabant) vertelt meer over zijn ‘worstelen en wennen’ met het proces voorRESsen. Sinds de start van veel RESsen in 2018 is er al het en en ander geleerd, maar het zijn spannende maanden voor de regionale energietransitie. In de zomer van 2020 gaan 30 regionale samenwerkings­verbanden hun strategie presenteren: hoe te komen van fossiele naar duurzame energie in de regio? De RES-trajecten zijn een aaneenschakeling van sprintjes, die samen een marathon vormen. Het zijn trajecten waarin de focus van getallen naar het verbinden van opgaven moet, waarin overheden en burgers om elkaar heen draaien, en waar lokale bestuurders op zoek zijn naar inspiratie en lef voor regionale afwegingen. In deze interactieve workshop gaat het over vragen als: spanning tussen bestuurlijke opportunisme versus ambtelijke realiteit in de RES, over de RES als vreemde eend in het huis van Thorbecke, over hoe we de hoge tijdsdruk vereningen met een vernieuwende governance en een goede participatie? René presenteert zijn ‘lessons learned’ en zoekt graag met jou naar hoe het -what else- beter kan.